Domů

USA ZIP Code

Na těchto webových stránkách je více než 785,537 Massachusetts PSČ 5 Plus 4 , včetně PSČ 5 Plus 4, Rozsah, Typ záznamu, Číslo trasy dopravce, Ulice, Adresa, Město Jméno, Kód kraje, Zkratka země atd. plus s online mapou.

Příklad obálky

img_envelope
  • Toto je příklad americké obálky. Vyplňte informace o odesílateli vlevo nahoře a informace o příjemci vpravo dole. Potřebné informace jsou úplné jméno odesílatele/příjemce, adresa, město, stát a PSČ. Informace o adrese příjemce byly poskytnuty pro vaši informaci. Obecně platí, že pokud si nejste jisti úplným 9místným PSČ, můžete vyplnit pouze 5místné PSČ, aby nedošlo ke ztrátě balíčku.

    ZIP Code: homepage
  • United States Envelope Example

Pro další vysvětlení si prosím přečtěte oficiální dokument: USA.pdf (Angličtina)

Populace

img_population

The population of the state Massachusetts was 6,547,629 in 2010 and reached 6,892,503 in 2019 with an increase of +344,874. Now the state Massachusetts is the 15th state by population size in the U.S. and accounts for 2.09% of the total U.S. population.

Plocha2019 Census Data2010 Census DataIncreaseIncrease(%)RankProportion of total population(%)
Massachusetts6,892,5036,547,629+344,8745.3%15th2.09%